Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24* De Nieuwe Reiziger.

Deze kom ontlast zig in een kanaal, dat wei. nig minder dan tweehonherd veertig Rijnlandfche roeden lang en honderd vijftig voeten breed is; de gemelde waterkom is omvangen door eene dubbele rij van fierlijk watergeboomte.

In de vlakte van Grenelle, omtrent een vierdedeels uur van Parijs, ligt de uitfpanning der dorfligen en vrolijkgezinden, het dorp Vaugirard, waarvan de meefte bewooners herbergiers en kroeghouders zijn. Eene ontzaglijke menigte Parijzenaars begeeft zig 0p Zon- en Feestdagen derwaards, en verpoost er de zorgen met wijn en fpel. Gij begrijpt van zelve dat het danzen niet vergeeten word. Hier van zijn de Franfchen ongemeene Liefhebbers, en het danzen behoort onder hunne ernftige uitfpanningen. Een gezelfchap van dusdaanige vrolijke fpringers zal mén veelmaalen in ernftiger houding befchouwén, dan elders de toehoorders onder een predikatie.

Ik zal o verder niet lastig vallen met een optelling der menigvuldige Paleizen, Lusthuizen, Dorpen, Kafteelen enz. die in den omtrek van Parijs, het Parifis geheeten, den greetigen befchouwer een vol genoegen verfchaffen. Allen deezen zijn grootsch en heerlijk op zig zelve befchouwd zijnde, en zij kunnen ook niet anders zijn uit hoofde der nabijgeieegenheid van Parijs, waar zo veele Rijken en weelderigen zijn, die hunne vermaaken tot de ftad alleen niet bepaalen kunnen of willen, maar dezelven wijd en zijd

uit.

Sluiten