Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 De Nieuwe Reiziger,

zij, met den voorbeeldigften heldenmoed. Lodewijk de dertiende maakte er zig, in 1628 na een dapperen tegenftand ontmoet te hebben, meefter van. Derzelver fterkten werden toen geflegt, doch naderhand heeft men de zaak anders begreepen en volgens het ontwerp van den vermaarden Vauban, heeft men er andermaal een gedugte fterkre van gemaakt.

De ftad zelve is niet groot: men kan haar binnen het uur omwandelen. Er zijn eenige gebouwen, die bezienswaardig zijn. De plaats, waar men de krijgsluiden in de handeling der wapenen onderwijst, levert de fchoonfte wandeldreeven op, die men met oogen zien kan. Het ftadhuis heugt van verfcheiden eeuwen, echter zijn er fchoonheeden aan, die de kunstkenners bewonderen.

De Haven liep in 1729 groot gevaar van geheel met zand verftopt te raaken. Men vond zig genoodzaakt, wilde men dezelve behouden, om er een millioen livres aan te kosten te leggen, en het zand te laaten opruimen.

De voornaamfte handel deezer ftad is op Amerika, fchoon zij haare winften in alle andere oorden van de waereld insgelijks bejaagt. Men ontvangt er thans veel zuiker, die gei noegzaam geheel in deeze ftad gerafineerd word. Hier is dus een eeuwige drukte van laaden en losfen; yan koopen en verkoopen. Eene leevendigheid, die ik bijzonder gaarne zien mag, en die geweldig affteekt bij de

itU-

Sluiten