is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Vierhonderd Ze ventiendeBrief. 231

IDir, was ook het geval geweest in 1741. De [eigenliefde van twee of drie perzoonen is geinoeg, om Europa te verwoeden. Vrankrijk il had deezen Vreede zo hoog noodig, dat het de '] Perfoonen, die denzelven flooten, voor wel'idoenders des Vaderlands aanzag. De fchulden, ■j waar mede de ftaat bezwaard bleef, waren nog [ veel grooter dan die van Lodewijk den Veer: tienden. De buitengewoone onkosten van den

I Oorlog alleen beliepen in één Jaar vier honderd il millioenen. Men oordeele hier uit wegens het

II overigen. Vrankrijk zou veel verlooren hebben, I zelfs dan, wanneer het overwonnen had."

Men zal, na dit tafereel, zig genoegzaam ii de rampzalige gefteldheid van der Franfchen " Vaderland voor oogen kunnen ftellen. M^n i zal zig niet verwonderen, van hier en elders 1 die heimlijke verzugtingen te hooren, welken i: den blinden eerbied voor de kroon een ge1 weldigen knak geeven. In hoe vast een flaap men ook liggen mag! door veele en gevoelige I fchokken en ltooten word men eindlijk wakI ker, en het taaifte geduld loopt eenmaal, naar onophoudlijke tergingen ondergaan te hebben, ten einde, en wee hem, die een gansch volk tegen zig ziet opftaan, om on' verdiende beleediging te wreeken.

En zie daar, Mevrouw! mijn taak geheel s afgewrogt. Zie daar een wijsgeerige fchilderij 1 van de gefchiedenis van mijn Vaderland voor 1 uw oog opgehangen. Misfchien heb ik u 1 verwondering verwekt, door de Koningen als i menfehen te befchouwen en als menfehen te I beoordeelen, tegen de gewoonte van het gros P 4 mij-