is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12* De Nieuwe Reiziger.

Vaderland bedreigende, en allen voor een vreeslijker morgen bedagc zijnde!"

Op den 15 Julij hernam de Vergadering, l

al vroeg in den morgenflond, haare zitting; Ir

er werd em voorllel gedaan, om nogmaals |g

door een Deputatie den Koning de waarheid li

onder 'c oog te brengen, en hem te be- \|i

zweeren, om toch zijne verderflijke raadgee- 1 vers van hem te willen verwijderen. De

groote JVlirabeau deed zig, onder anderen, [ £

hooren, op eene wijze, den waaren en onver- h

fchrokken Vaderlander betaamende. „ Zegt ((

hem, zei hij tegens de Gedeputeerden: dat de jt

benden vreemdelingen , waar door wij ingefloo- n

ten zijn geworden, gisteren het plegtig be- h

zoek ontvangen hebben van de Prinfen, de L

Prinfesfen, en de Gunstlingen van het Hof! £

dat men hen overlaaden heeft met liefkoo- P:

zingen en gefchenken, en hen ten fterklren |f

heeft aangehitst! Zegt hem, dat zijne uit- L

heemfche fatelliten, den ganfehen nagt, met L

wijn en goud opgevuld en opgehoopt, in ;

hunne godtergende gezangen, de vernedering I; z

van Vrankrijk voorfpeld hebben, en dat hun- f

ne beleedigende wenfehen de vernieling der ij;

Nationale Vergadering ten doel hadden! Zegt j

hem, dat, in zijn. Paleis zelf, de Hovelingen s

gedanst hebben op den toon van dit bar- ,,.

baarsch muziek, en dat zulks de voorbereiding j,

ware tot een anderen St. Bartholomeus nagt! ^

Zegt hem, dat die Hendrik, welks gedagte* j.

nis door het geheelal gezegend word, en _

die