is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der zeventien Nederlandsche Provincien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Êeventien Nederlandfche Provinciën, S*É

in *t algemeen , van zulk eene uitmuntende Schoonheid , welke de Nieuwsgierigen iri verwondering brengt, en tevens de Renners voldoet. Ook heeft men alhier een Hooge School, die ten tyden van den Geleerden Juftus Lïpfius zeer vermaard was, en nu noch in aanzien is.

Binnen haaren Ringmuur heeft zy negen Markteni L4. Water-molens, 126 ftraaten, 16. Steene-bruggen ; en by de Vorftelyke Hoven van Croy, Schoonvorfl , Nasfouiv en Bergen vier gemeéne Fonteinen , als mede Wey-landen* Tuinen en Wynbergen.

Deeze Stad heeft de eerfte Stem iri de Staaten van de Provincie, uitgezondert, wanneer zy eenige Schattingen doet opleggen • in zulk een geval i komt het Jntwerpéii toe i om voor haar en voor alle andere Steden eerft te Hemmen.

D1 e s t i is gelegen aan den Demer aan de Grenzen van Luyk: deeze Stad is thans veel minder fterk en aanzienlyk dan eertyds, doch heëft noch de Titel van dé Baronnnie en Bnrch-graafschap van Antwerpen, benevens het recht van hun eigen Magiftraats perfoonen te mogen verkiezen, zy behoord aan hec Huis van Oranje»

De Lakens- en de Wolle- kousfen- weveteijen , het Worft maken en het Bier-brouWen zyn bykans de voornaamfte Frabriquera dier Inwooners.

Arschot, aariden Demer, 3.mylenvari F Le#*