is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der zeventien Nederlandsche Provincien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zèvêntïen Néderlandfché Provinciën. 205

eh vervloekt beter afmalen dan met de woor* den vanMizeray, een Roomfch Hiltorie* fchryver, als een verfchrikkelyk Gedrocht, voot alle de geene die in Vryheid zyn opgevoedt, zó •wel als voor alle Menfchen vanVerfand en Gods-? dienst.

Het indringen dér Spanjaarden en andere Vreemdelingen in deezen Landen , tot hec bekleden der hooge en aanzienelyke Ampten het verheffen van Anthonj Perenot, Bisfchop van Atrecbt tot Cardinaai, van Granvelle + een loos, doorfleepe , atgtiftig en doortrapt Man, de felle Stoker van het Inquifitie vuür op wien de Koning zich 't allermeeft verliet, gelyk hy ook de Gouvernante Hertoginne van Parma heimelyk had lalt gegeven , zich naar zynen raad te fchikkén , en dat zyne Bevelen ltrengelyk moeiten naargekomen en uitgevoerd worden; dus bleef den Koning op zyn (tuk eri was onverzettelyk.

Vervolgens heeft Koning Philips rta zyn vertrek uit de Nederlanden naar Spanje in den jaare 1559. goedgevonden, in weerwille der Staaten deezer Nederlanden, alhier inVólle Vreede te houden 4000» Spaanfche Krygsknechten; door middel van welken , men de Placaaten te lichter zoude kunnen uitvoeren: dit alles ftrydende, tegens de bezwoorene Handveften en Privilegiën des Lands aan. En dewyl dit alles ftrekte om de Repuhlïcq in verwarring ■ en overhoop te brengen , tegen de meening en in weerwil

der