is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der zeventien Nederlandsche Provincien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41S Beknopte Befchryving der

voor haare getrouwde Mans hebben, die zy nergens anders om trouwen, als om haar eige profyt en voordeel, want het een deel Dieren, het fy Baftaard of Hoere-kinderen, Zyn, die niet kunnen leven of aan de koft komen, daarom ftaan zy dik wils een Soldaat, een Matroos, een Plug of luije Hoere- waard aan, die dagelyks Horens op de Kop gezet worden, waar door hy kwalyk 't Hoofd kan overeinde houden, rigtende dan ook met een een Hoere-kafie op.

Zommige van deeze ftinkende Zwartinnen hebben ook wel het Geluk, dat aan een Amhachts- of Handwerks-man komen te trouwen, die op gelyke wyfe gekroond word, en dus aan de koft geraken en haar Mans aan een paar Horens. Zo dra hebben zy dit zwarte Canailje niet getrouwt, of gevoelen haar misflagen en hebben terftond groote Rouwkoop van het geen dat zy hebben aangevangen , makende haar Bandiet van haar eigen Vaderland, en kunnen haar lieve Vrienden, Vader en Moeder Zufters of Broeaers haar leven niet weder komen te aanfcbouwen, voor en al eer dat Zwarte-vel is komen te overlyden; hebben zy dan Kinderen te famen, kan men evenwel niet wederom naar het Vaderland keeren , of moeten eerft vafte Borg ftellen voor fekere Somme gelds, daar de Kinderen van kunnen leven en onderhouden worden.

Wat dunkt u Vrienden ? Zoud gy om zo een leelyk Vel uw lieve Vaderland en

goede