Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeventien Nederlandfche Provinciën* 483

Tot het foort van Walvisfchen, met tan* den, in plaatfe van baarden, gewapend, behoord de Narwal of Eenhoorn-vifch en de Cachelot.

Alle de foorten van Walvisfchen hebben op den kop twee openingen of blaasgaten, die hun voor Neusgaten dienen, uit welke zy, by wyze van een fprong, het ingezwolgeri water weder uitwerpen.

Daar zyn op verfcheide tyden op onze Hollandfche, Vriesfche en Vlaamfche Kullen eenige derzelven en andere monflereufe Visfchen gellrand , dewelke duizende van menfchen, die noch leven, gezien hebben Wy Zullen eenige der voornaamfte befchryven.

In het jaar 14.70. is 'er een Walvifcb op Ameland door Tempeeft komen dry ven, zynde 83. voeten lang.

In het jaar 1499. °P den 14- July ftrandde een Vifch, die over de 24. voeten lang was, te Zantvoort.

Anno 1502. landde te Zantvoort Wederom op den 22. July een Walvifch, die wel $0. voeten lang was; op den laatften December" deszelven jaars by het Dorp Ter Heide, is ook een Vifch van 25. voeten lengte geftrand. & 5

In het jaar 1520. op den 20. April is 'er een te Zandvoort by Haerlem gellrand, die Over de 80. voeten lang was.

Anno 1531 is 'er te JVyk óp Zee een gellrand , die te vooren dood was , lang f$H h % voe^

Sluiten