Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeventien Nederlandfche Provinciën. 487

hunne Goederen te Elzeneur in liet Naauw van de Zond te vertollen. !

Ten tweeden: is den Handel op de flivant en Middelandfche Zee ook confiderabel, als mede op Spanje, Portugal, Frankryk, Groot .Brittannïén of Engeland, Schotland en Ierland', mitsgaders op Duitfchland en de aangrenzende Ryken, langs de Rivieren de Elve, de zer, de -Ewjj, den J*jE>y» en de Jtëwf; als ook op Zwitzerland en eindelyk op alle de Ooftenrykfchc Nederlanden , en deeze word voornar menlyk op Antwerpen , Brusfel, Mechelen , Gent, Brugge, Doornik, Rysfel, St. Omer en Kameryk gedreven.

De Nederlanders zenden jaarlyks naar de hier bovengenoemde Landen, Haring, StokQ\\ AZoute-vifch , voor meer als-zes millioenen Guldens, ook geflagen Goud en Goud-draad, Lakenen, Camektten, Fluweelen, Fulpen, Zyde en Zyde Stoften, Goud Leer, allerly bereid Leer , Balynen, Wapenen y allerly Ooft - en Weft-Indifche Waaren en Specerijen , Zuiker , Koffy, Thée, Chocolade, Drogereijen, Chitfen, Catoenen, Porceleinen, Garens, Linnens, Kaarten, Papier, Knoopen, allerhande Verw-waaren. Touw en Zyl-doek, Tabak, Meekrap, Boekwyt, Styfzel, Blaauwzel, Oly , Traan , Boter, Kaas, ook Wolle en Wolle Stof en en Kramerdjen, Brandewyn en andere fterke Dranken enz.

[ Zy zyn onder meer anderen, Vinders yan Kaaken en Zouten van Haring, van de BoekH h 4 druk-

Sluiten