Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488 Beknopte Befchryving der

Amk-hnfl, van Uur-werken en van de Brand, /puiten en Landtaamen; zy Zyn voortrerlèlykt Schilders , Muf kanten en groote Meefters ia. het Ver-wen van.Lakenen , Wolle , Garens en Zyde, en door de geheele Waereld vermaard in Koophandel, vly tig in den Arbeid, getrouw in.haat Woord, vreedehoudend (20 -veel mogelyk).^* alle Menfchen, naarftige OefTenaars en Betrachters van Geleerdheid en Godsdienft; alle welke Dingen hen doed achten en eeren , ja beroemd maakt door de gantfche Waereld , 'twelk na den Goddelyke Zegen aan . de Wyshe'U, Rechtvaardigheid en Vreedelievendheid van de Regenten der Vereenigde Landfchappen is toe te fchryven.

Zie daar van deeze beknopte Befchryving, zo ik meen naar Waarheid en zonder veel opfchik en vercieririge befchreven, en naar tyd en omflandigheden met myne AanmerJüngen verrykt, (terwyl ik den Lezer een J)eftendig welvare toewenfclie) een

I I N P E.

AAN-

Sluiten