Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. C 35 )

van de Duitfche Ridder ordre— door de groot Duitsch - Meefter in 't Jaar 1662. van de Staten Generaal voor 40,000 Guldens gekogt en weeder aan de ordre gebragt. —

De andere Dorpen gaan wy kortheids halve voorby. —

De verdere aangrenzende Plaatzen van de Meyery van s' Hertogenbosch, zyn: de Stad Grave,—en de Landen van Cuik cum annexis— neevens Ravefteyn en Megen — wy beginnen met de Stad

Grave, geleegen op de linker oever van de Maas, 6 Mylen van den Bosch — en 3 van Nymegen , aan de uiterfte Grenzen van 't Land van Cuik — zy is zeer fterk — en heeft Vryheid om haar Koopmanfchappen zonder Tol te betalen, na de Nederlanden te zenden. —

Het Land van Cuyk, waar van het Dorp Cuyk de Hoofdplaats is, was wel eer een Graaffchap — doch nu een Barony, — 't heeft in zyn Lengte 6 en in zyn Breedte 3 uuren gaans. —

Het beftrykt, ten Noorden de Rivier de Maas die het van het quartier van Nymegen affcheid — ten Zuiden word het van de Peel befloten, die het daardoor van de Meyery van s' Bosch , en het diftricr. Braband fepareert — ten Oosten komt het aan het Hertogdom Cleeve, Pmisfisch Gelder, en het Landfchapje KesC 2 fel —

Sluiten