Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-.3o LANDREIZE

ik mij weder gevangen zag. Hyder aly, die met den ergften européfchen despoot vergeleken een monfter was, moet egter in vergelijking met zijnen opvolger tippo sahib als zagt en barmhartig befchouwd worden. Hyder aly bewees uit ftaatkunde en huichelaarij den gevangenen, die in zijne handen geraakt waren , eenige zagtheid. Men heeft voorbeelden, dat britfche gevangenen door de menigte, die hen omringden , tot in zijne tegenwoordigheid doordrongen, en om befcherming baden — dat hij op eene buichelagtige wijze te onvreden fcheen, de lieden dreigde, welken hen flegt gegehandeld hadden, dezelven ftreng berispte, en hen voor het tegenwoordige voldaan weggezonden heeft. — Tippo sahib daartegen, was zo wild en woest, dat de wreedheid niet alleen in zijne ziele fcheen te huisvesten, maar ook al zijne bedrijven te beftieren ; het eerst bewegend grondbeginzel van zijne ftaatkunde, de regel van zijn openbaar gedrag en de bron van zijne bijzondere gunstbewijzing te zijn. Gelijk de Tyger, waarvan buffon ons verhaalt, dat hij eerst de ganfche kudde verfcheurt, voor dat hij begint te vreten, wijkt elke eetlust voor de dringende nodiging zijner barbaarschheid, en zo lang nog een droppel bloeds onvergoten blijft, een hoofdniet afgeflagen, eene traan niet geftortis, zijn de natuur-

Sluiten