Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET TWEEDE DEE"G» UI N°.25. DE PHARISEEUW GESCHETST. BladZ. 193* 20". geschiedkundig verhaal VAN velschillende uitlegging EN DES bijbels, en iets over de belofte van ii et vrouwe* zaad aa.n onze eerste ouders. . 201.

27. de pharisf.euw geschetst, (vervolg Van

N°. 25.) 2C0-

28. de mensch, ook in den staat der recht¬

heid beschouwd, is tot arbeid geschapen 217.

29. de gehoorzaamheid aan overheden. 225.

30. spoore tot boete aan het volk van

neoerla-nd, tegen den aanstaanden dank- vast- en bede-dag. . . 233.

31. de bestelling van het pascha en de

ontdekking van het verraad. . 24I.

32. het sanhe.drin: en was de Joodfche Raad,

waarin de Heer jesus Christus voor de eerfiemaal verhoord en gevonnisd werd, ordenlijk vergaderd ? 249«

33. over de (zogenaamde) v l oekwen S CHK n in het boek der psalmen. . 257.

34. drie vraagen, wegens de verlating"

van de wereld wereld s c he vermaa-

ken en over het oor'deelen over ander e n, b e a n d w oo r d. . . . 265.

35. de opwekking der heiligen bij jesus

DO-o.d • 273'

36. de christelijke blijdschap over jesus

opstanding 23l.

* 3 'N0. 37.

Sluiten