is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

G ODSDIENSTVRIEND,

3V\ 26.

jj» ik zal vijandfchap zetten tusfehen u, en tusfehen deze vrouw , en tusfehen uw zaad, en tusfehen haar zaadt het haare zal u den kop vermoffelen , hoewel gij het de verzenen vermorfelen zult.

gen. III: 15.

GESCHIEDKUNDIG VERHAAL VAN VERSCHILLENDE UITLEGGINGEN DES BIJBELS (•) EN IETS OVER DE BELOFTE VAN HET VROUWE-ZAAD AAN ONZE EERSTE OUDERS.

Het eenvouwige, het natuurlijke kon ten allen tijde zeer weinigen onder het menschdom bekooren. — Steeds op het vreemde, het wonderbare, het fchitterende verliefd , heeft het Bijgeloof al vroeg de harten vermeesterd, en, geholpen door Dweepzucht, in Gods kerk de waarheid onderdrukt en een verpestend nadeel veroorzaakt.

Ten tijde der Apostelen las en verftond men de heilige Schriften, zonder eene breede uitlegging daar toe benodigd te hebben. — Met de uitbreiding van het Christendom vermeerderden de onderfcheiden begrippen over verfcheiden

ftukken van den Bijbel Zij, die 't hoofd vol hadden van

hes

C") Dit ftuk is uitvoerig verhandeld door den Heer van vLOlï(i< in de Inleiding voot zijnen Bijbel. II. DEEL. CC