is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C §4 )

mensch vrn dezen wind vcrffikt, of, gelijk men ook wói

den foto ds twee uuren naderhand het bloed uit neus en

ZT JÏ en blauw, en, wanneer men dezulken bij een arm of been opheffen wil, zal deze zieh aflcheidèn." $J

vinden aïrSteke'nd ?M geen, W va" deze« ttiè

vinatn ....^etekeud in de Rtize van den Grave van ffk-

ffenen ^ 7 ■ D"sr fcIiriift I«j * CO „ De

gen.n, die door de woestijn van Aleppo naar BaiCora rei-

w'H SU/endC d,£ Z0mCrhi"C' ^nen vSig n

gl?; ïeerscbt °Ver de galltfche klakte van mJL

defAv -/f ^ zwavelbergen in de nabuÜrïefiap van K^foSatfv^^^ Jodenlijm, welke nferf on? ^^^l^^ doen gelooven, dat de zuidewind, gen -Ie l t\J^r&f^ tmPen en "«waasfemin!

h™~' i! gezichteinder bedekt , en flegts ter

' V ?, w''nneer een mensch daar van verflikt VüX eden afvrllen en tot flof worden. Ik ben verfcheiden m"

MIv' j ' '? I785' de woestijne van AugS^dÖorS?"' g£dUUrendC d£ h*« W de.maand

•JLfe bercbnjvingen van den wind famiCl, door relootvvaardige getogen 3 kunnen wij de fchrikbarc veTvvoest

C*J u. D. bl. 83, 8j»