is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2?s )

Van ziet ons zalig oog wéér de oude gulden eeuwen,

Dan is de mensch zijn tvieedragl moé, Dan jloeit het weerloos lam met tijgers en met leeuwen,

Dan weidt de buffel met de koe, Van zal de fchuwe geit en 't luipaard famen fpeelen,

Dan legt de welf zijn woestheid néér, ' ' Dan zal een zuigeling den bafiliscus flreelen, Of zich vermaaken met een beer; Dan worden zwaard en dolk tot fikkelen ge/lagen ,

En de oorlogswag'.nen verbrand, Van zal de houten fpies weer groene olijven dragen, ' Geworteld in het juichend land; ' •

Dan wordt op 't ruime rond der lang geteisterde aards

Weêf licht en heil cu vreugd verfpreld, En godsdienstijver, die onlelbre rampen baarde,

haan dein v.cér louter zaligheid.

In de verwachting van zulk eene maatfehappij zal ik Jeeven ftiile zijn onder al de verwoestingen en vervol¬

gingen en omwentelingen op aarde —'. zelfs onder het moordend geluid der vreeslijklie oorlogswapenen zal ik nog uitroepen : God is liefde! hij wil het geluk van zijri jféheplél ! en mooglijk zal hij door vuur en zwaard het

waare licht alom verfpreiden ten einde alle volken

zouden erkennen — dat het God is, die dat groote werk gewrocht — alle volken verëenigd en tot eene gelukkige maatfehappij gevormd heeft.

Ondertusfchen heb ik voor mijnen God eene ruime dankftof. Andere Volken werden rondom de grenzen van mijn Vaderland ontrust —— vermoord of uitgeplonderd \ ik — ik zit met duizenden van mijne landgenooten in

rust, en vrede neder. Duizend weldaaden omringden

mij ik had tijd en gelegenheid om mijn' God té

dienen, mijne kundigheden té vermeerderen , het heil mijner natuurgenooten te bevoorderen — en in alles aan mij. ne groote beftemming te beandwoorden. — In mijn eenzaam boekvertrek genoot ik het onderwijs van de deugd, zaamfte eu kundigfte mannen — en arbeidde ik ook ten «utte van mijne landgenooten. —— Welk een onmeet•"' ' ""V " '" *" 11 baa$j