Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r =34)

bezwaar voorlegge, en om vertroosting bij u aanhoude, — Hij mag dit te meer van u verwachten, nadien gij meermaalen door uwe gefchriften hem hebt verlicht, bemoedigd en vertroost. — Verfcheiden Schriftuurplaatzen deedt gij mij verdaan, en daar door koude ik meer redenlijk werkzaam zijn omtrend mijne eeuwige belangen. Ik houde den Bijbel voor een Godlijk boek, en vinde daar in alles, wat ik te weten, te gelooven en te betrachten tot zaligheid noodig hebbe. ■> Ik geloove in jesus christus, erkenne-hem voor mijn Verlosfer en Zaligmaaker —

alle zijne bevelen zijn mij dierbaar zijne lesfen re

hooren, zijne geboden te betrachten, was in het grootde gedeelte van mijn afgelegd leven mijn geliefdde bezigheid,

en al mijn vermaak. Denk niet, mijn Vriend! dat ik

in dit alles op mij zeiven roeme , dat zij verre ; aan de

Godlijke genade alleen ben ik alles verfchuidigd. In

het zielzaligend Euangelie zag ik , dat jesus voor Zon» daaren, en dus ook voor mij in de wereld was gekomen,

dat hij Zondaaren, en dus ook mij wilde zaligmaaken .

dat Zondaars in zijn bloed hadden vergeving der zonden .

zo dat allen, die in hem geloofden, vrede met God hadden door onzen Heere jesus christus. ■ . Dis heb

ik geloofd — op dien grond deunt nog mijn gelove .

en in dat geloove verwacht ik de zaligheid.

Met dat Euangelie bemoedigde ik mij in de felde rampen, en op dien geloofsdaf deunde ik in alle- tegenheden, andersfins was ik al voor lange bezweken.

Dan 'er is iets, mijn waarde Vriend! dat ik u ontdekken moet — hoe meer mij de dood nadert , zo veel te meer fchijnt hij voor mij een Koning der verrdirikking — Op die gedachte, haast zal ik flerven , trillen mijne Ie- '

den,

Sluiten