is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp tot eene algemeene characterkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x VOORBERICHT.

delaar, wat ook mijne Vrienden, wat ik zelve, deeden, het mocht ons niet gelukken , deze fchriften in handen- te krijgen. Inlandfche Geleerden maakten 'er zich van af, door koeltjes te andwoorden , ik heb zeniet!!!— Onze boekwinkels, die van nieuwigheden wemelen , fchijnen de oude geleertheid verbannen te hebben. Buiten 'filands flaagde ik, gedeeltelijk, niet beter, althands tot hiertoe. En ik behoore onder die geenen, die bij de revolutie van Frankrijk onfchuldig geleden hebben; daar een paquet boeken, mij voorleden jaar door eenen Vriend uit Parijs toegezonden, hoogstwaerfchijnlijk in de handen van een hoop lantaernisten gevallen, althands nimmer aan de plaats zijner beftemminge gekomen is.

Moede van zoo lang te wachten, en door zoo veele te loorftellingen moedloos gemaakt, beiloot ik eindelijk, in fpijt van het der fchrijverije wangunftig noodlot, mijnen arbeid voordtezetten, en mijne eigene denkbeelden, geholpen door de voorlichting van zoo veelen, als in mijne macht waren, te ftellen in de plaats van

het