is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JESAIA LUI: VERS 4, 5. 99

paald op zijne barmhartigheid beroept, zonder eens te denken aan de noodzakelijkheid cener voldoening aan zijne getergde regtvaardigheid ; aan zulken, die daar zoo ligt overheen lopen en mee omfpringen, als of hij minder dan een mensch * als of zijne regtvaardigheid niets ware, wil God geene barmhartigheid bewijzen*

III. Maar deze voldoening is gefchied, èn wel door Christus Jefus. Hij is om onze overtredingen verwond, enz.; maar ook door Hem alleen; de zaligheid is in geenen anderen; daar is onder den hemel geenen anderen Naam gegeven, waar door wij moeten zalig worden. Hij , die God

was, heeft voldaan. En 't is dit Euangeliej

dat wy ook u verkondigen.

IV. Hoe heeft Hij dat gedaan? Hij heeft zig in onze plaats gefield, dat zelfde ondergaan* dat wij verdiend hebben; — en volkomen. — Hij is verwond, verbrijzeld, geftraft als een toonbeeld

van Gods geregtigheid ; met één woord j

Hij heeft voldaan met een duuren prijs, niet met goud of zilver, niet met duizenden van beesten en oliebeeken, maar met zijn eigen bloed.

V. Wat zijn de vrugten van deeze voldoening f Verlosfing van dat gene $ het welk Christus voor ons geleden heeft, bijzonder vergeving der zonde, vrede met God, genezing en heiligmaking5 ja daar door bevrijd te worden van dé helle, eri

G 2 töë"