is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JESAIA LUI: VERS 10. 193

zal voordkomen, dat naa zijnen naam zal genoemd worden, in Hem geloven, en door Hem zalig worden en het eewig Leven verkrijgen zal.

Een vrugt, die hier alleen genoemd, maar ftraks nader uitgebreid wordt, ten aanzien van het zaad uit de Joodfche Moederkerk in het LlVfle, en ten aanzien van zijn zaad uit de Heidenen , in het LVfte Hoofdfluk.

b. Dit nu wordt vast gemaakt aan het voorige, als een vrugt en gevolg van het ftellen zijner ziele tot een Schuld-offer; als Hij dit zal : gedaan hebben, dan zal Hij zaad zien; Dit fchijnt i een wonderfpreuk. De menfehen worden door : hunnen dood buiten flaat gefleld, om hun geflacht te vermeerderen. Maar dit Lijden en Sterven van 1 den Heiland was van een geheel anderen aard i dan dat van andere menfehen; het was een le. ' vendigmakend Lijden , een dood die een talrijk . Zaad en geflacht voortbragt.

2. Niet minder fchijnt het een wonderI fpreuk, 't gene 'er in de tweede plaats bijkomt; Hij zal de dagen verlengen. De dagen der menfehen worden door den dood verkort, ja afgefhe1 den ; maar Hij, na dat zijne Ziele zig tot een Schuld-offer zou gefteld hebben, na dat Hij zou i geftorven en begraven zijn, zou Hij de dagen veri lengen, dat is, een allerheerlijkst en eewig leven leiden, en ingaan in dat Leefperk, waar van wij I. deel. N in