Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Verëenigde Staaten van AMERIKA. 21

dertienhonderd mylen opgevaaren; uit de diepte van het water, en de breedte der riviere, op dien afftand, mag men befluiten,dat zy nog verfcheidene mylen verder bevaarbaar is.

Van de rivier Misfouri, tot aan de overzyde van de Ohio, is de westlyke oever van de Misfisfïppi, op zommige plaarzen, hooger dan de oostlyke. Het omgekeerde heeft plaats, van de Yzermyn tot aan Ibberville; in eene uirgeftrektheid van zevenhonderd en vyftiomylen , ziet men aldaar, aan den westlyken oever, geene merkbaare klimming of verfchil. Van de Ibberville tot aan zee ontmoet men ter wederzyde geene verhevenheid, hoewel de oostlyke oever de hoogfte fchynt te weezen. Van daar , tot aan de monden der riviere, beginnen de oevers "1lengskens te daalen; flegts twee of drie voeten fteeken zy aldaar boven de oppervlakte van het water uit,

Het flibber, welk de jaarlykfche overftroo» mmgen der Misfisfippi op de nabuurige oevers laaten vallen, mag vergeleeken worden by dat van den Nyl, welke een dergelyk mergel agterlaat, 't welk, eeuwen agter een, de bron was van de vrugtbaarheid van Egipte. Wanneer haare oevers, overeenkomftigmet de voortreflykheid van den grond en de gemaatigdheid van het klimaat, zullen bebouwd zyn, zal haare bevolking die van alle andere oorden der waereld evenaaren. De koophandel, rykdom en het vermogen van Amerika zullen, in volgende tyden, afhangen van, en misfehien in de Misiislippi als een middelpunt eindigen. Voorts gclykt deeze rivier naar den Nyl, ook in hec B 3 ge-

Meiren es Rivieren.

Sluiten