Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN- EN- TWINTIGSTE LEERREDE.

DE STANDVASTIGHEID 'VAN JESUS CHRISTUS IN HET UITVOEREN VANZYNWERK OP AARDE, EEN VOORBEELD VAN NAVOLGING.

Tekst:

Brief aan de hebreen. Hoofdft. XII. vs. 1,2."

Daarom dan ook, alzo wy zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde, die ons ligtlyk omringt , en laat ons met lydzaamheid hopen de looplaan , die ons voorgefteld is, ziende op den Overften Leidsman en Voleinder des geloofs Jefus, dewelke voor de vreugde, die hem voorgefteld was, het Kruis heeft verdraagen en de fchande veracht, en is gezeten aan de rechte hand des tmons Gods.

Sluiten