Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN VRIEND VAN DEN MENSCH BESCHOUWD. 3^

Zal, myne aandachtige Toehoorers! zal de Godsdienst dat voor u zyn en doen, om 'c welk voor de menfchen te zyn en te doen, dezelve verordend is; zal hy u zo wys, zo goed, zo wel te vreeden, zo gelukkig maaken, als hy u kan maaken, en als gy wenscht te worden? dan moet gy den zei ven, gelyk wy u reeds meermaalen gezegd hebben, van geen gedeelte uws levens affcheiden; niet als eene zaak befchouwen, die u nu eens noodig, dan onnoodig, nu eens dienffig, dan ondienftig, nu eens aangenaam, dan lastig is. Gy moet het overweegen van zyne lesfen, het waarneemen van zyne voorfchriften, het berusten in zyne troostgronden niet tot zekere lyden en plaatfen of byzondere gevallen bepaaien. Deeze lesfen, deeze voorfchriften, deeze troostgronden, moeten u nooit vreemd, moeren altoos u voor den geest zyn. Gy moet den Godsdienst met alles, wat gy denkt en doet en wat u bejegent,, verbinden. Hy moet ÜW bedendige Raadgeever, Vriend, Leidsman , Trooster zyn. En zulks kan hy dan alleen zyn, als gy u zo wel in het gewoone,

da-

Sluiten