Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MAALTYD VAN GEMEENSCHAP. *ty

geworden , en hier ontvangt hy ons als aan zynen disch, en doet ons het geluk van Kinderen van zulk eenen Vader te zyn, in al zyne volheid genieten. — En inderdaad, welk eenen genadigen, bermharrigen, goedenierenen, weldaadigen Vader hebben wy niet in hem! Een Vader, die zich over zyne verdwaalde, ongehoorzaame, rtrafwaardige Kinderen met eene meer dan vaderlyke toegenegenheid ontfermt, die zynen Zoon , zynen eeniggeboorenen, van den hemel tot hen zendt, en zynen Zoon, zynen eeniggeboorenen , om hunnen wil niec verfchoont, op dat hy hen van hunne dwaalwegen te rug voeren, uit hunne ellende verlosfen, en op den weg der deugd en der gelukzaligheid leiden mogt, een'Vader, die niet met ons handelt naar onze zonden, en ons niet vergeldt naar onze overtreedingen, die de zonden vergeeft en de ftraffen kwyt fcheldt, in zyne Kinderen duizend gebreken en zwakheden over het hoofd ziet, en hen met de grootfte toegeeflykheid en zachtmoedigheid beftuurt; een'Vader, die nooit verre van ons, die met zyne befcherming en hulp altoos naby ons is, alle onze nooden ziet,alle onze verzuchtingen hoort

en

Sluiten