is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HY ONKUNDIG IS VAN ZYN TOEKOMEND LOT. 220

vordert, bevordert zyne volmaaktheid, is eene weldaad voor hem. En zulks doet de onzekerheid en verborgenheid van het toekomende, en juist daardoor wordt zy weldaadig voor ons. Zonder de ondoordringbaarheid van den fluier, die het toekomende bedekt, zouden de meeste menfchen in vadfigheid en werkeloosheid verzinken, zich of aan een geheel zorgeloos, verwyfd, zinnelyk leven, of aan een verteerend verdriet en kwelling overgeeven, en derhalven op deezen eerften trap van hun redelyk aanweezen niet doen en worden, 't geen zy hier moeten doen en worden. Of,

Zou wel de Jongeling alle zyne bekwaamheden tot dien trap ontwikkelen, alle zyne krachten op zo menigvuldig eene manier en wyze aanwenden en oefenen, zich op zo verfchillende foorten van kundigheden en weetenfehappen, of van bekwaamheden en hebbelykhéden toeleggen; zou hy aan alles, wat menfchelyke belangen en bedryven betreft, zo veel deel neemen, en zich tot het bekleeden van zo menige plaats, tot het bedienen van zo menig ampt, tot het verrichten van zo menigen arbeid, tot het verdraagen van zo menige bepaalingen en ongemakken, zoeken bekwaam te P g maa-