is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

DOOD.

LIERZANG.

Geduchte vyand van het leven,

Voor wien natuur met affchrik deinst} Die 't hart des ftervelings doet beven,

Wanneer 't op uw vermogen peinst! Schoon ik 't verlies van vrinden, magen, En gade, en kindren, moet beklagen,

Die ge uit myne armen hebt gefcheurd $ Ik durf, ó dood! u echter roemen, Uw moordzucht zelfs gezegend noemen,

Wyl zy den mensch ten hemel beurt.

Ge-

F 2