Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4

DE D WA AS HEID VAN

ke zinneloosheid, indien men zekere zaaien gelooft, of voor waarheden erkent, en zich daaromtrent nogthans niet zodanig gedraagt, als met dat geloof overeenkomstig is. indien iemand eene fpys nuttigde, die hy zelf voor vergif hield ; indien een ander gerusdyk en onbeweeglyk in een huis bleef, \ welk hy zich verbeeldde in volle vlam te ftaan; indien een derde zich blindeiing op eenen mensch verliet, dien hy voor zynen grootlten vyand hield: zouden wy hen allen niet voor dwaazen, voor menfchen verklaaren, die hun verftand en hun overleg veriooren hadden? En wat doen wy anders, myne Vrienden! als wy een onchristeJyk , zondig leven leiden ? Stryrit ons leven niet even zo handtastelyk tegen ons geloof? Doen wy niet juisc het tegenovergeitelde van 't geen wy volgens onze overtuiging behoorden te doen? Wy gelooven aan eenen alwcetenden , alomtegernvoordigen God , en wy fchroomen niet van in zyne tegenwoordigheid te zondigen en zoeken hem door fehynheilige woorden en gebaarden te bedriegen ! Wy gelooven in Je Pus Christus, die zich voor ons Opgeofferd heeft < die onze Verlosfer, onze ZaOgmaaker, onze Heer en Koning is, die na-

mals

Sluiten