is toegevoegd aan uw favorieten.

Character-schets der vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éi C li A R A C T È R - SCHETS

elkander, 'Wat zij in vertrouwelijke bijdénkomfteil vari öiiders en huisgenooten opgemerkt en gehoord hebben. En hoe gedragen zig hier omtrent de ouders9 — De verblinde ouders weten öf van dat alles niets, of lachen over dergelijke zoogenaamde kinderachtigheden, of zetten de aanmerkingen, die een vriend of gebuur omtrent deeze vrouwelijke Vergastingen maaken wil, met dien onbedachten uitvlucht af:— ,, men ,, ziet 'er uit, hoe de lieve Natuur reeds in kinderen ,, fpeelt! " Wanneer men deeze geheele zaak in haar waare licht befchouwt; zoo zal men overal bevinden, dat over niets meer, dan over de fchaamte der kindeten, geredeneerd, en Van niets minder, dan van het geheim doordringen der fchaamteloosheid gewaagd Wordti Maar om dit alles wel te doorgronden , moet men niet enkel aan zijne fchrijftafel blijven zitten, men moet met eenen onbepaalden ijver de weereld zelve intreden, en zig doof geene toegeeflijkheid van een week hart, door geene achteloosheid in het nadenken, wat 'er van der kinderen zielen worden moet* door geene partijdigheid en vooringenomenheid voor enkele deugdzaamheden der jeugd , en door geene vleijereije van weereldfchen fmaak laaten verblinden $ Wanneer de gezondheid van onze kinderen naar lichaam en ziel behouden moet worden.

Een derde groot nadeel deezer dans - partijen beftaat ongetwijffeld daar in, dat de jonge kinderen, die tot af bangelijkheid en gehoorzaamheid verplicht zijn $

daar

de Regeeringen nog fteeds met eene onbefchrijffelijke zorgeloosheid en lafheid gewoon zijn te behandelen.