is toegevoegd aan uw favorieten.

Character-schets der vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*2o CHARACTER - SCHETS

meer in onze eigene zwakheden verward, en tot flaaven van de verkeering met Vrouwen gemaakt. Zoo dra het eene behoefte voor ons geworden is, dat wij haar zelfs tot onze fchade zoeken, zoo zal ons niets meer aan de verleidende hand der Vrouwe kunnen ontrukken , en de minder kwaade, de goede Vrouw zelve, zal voor ons gevaarlijk worden, wanneer zij niet geheel en al goed is. En waar zult gij zulk eene in de wereld, en in eenen zoo zeer aan de zinlijkheid overgegeven leeftijd, vinden! Wij kunnen de Vrouwen niet wederftaan, zoo dra zij het niet volkomen eerlijk met onze deugd meenen. Zij willen ons niet zonder alle gebrek hebben, daar door heerfchen zij over ons, daar door verleiden zij ons, daar doorzetten zij of onze eergierigheid, of onze zinlijkheid aan, daar door maaken zij ons en hen zelven zoo dikwils listig, verwijfd, laf en ligtzinnig, gierig en verwaand, éénzijdig en praatziek, in den hoogden graad.

De listen der Vrouwen, die zij uit gewoonte dikwils verkiezen, waar zij den rechten weg gaan konden , is ongetwijffeld een gevolg van de noodzaakelijkheid, om zoo dikwils te moeten veinzen ("*), en

aan

(*) Misfchien heb ik van de kunst der Vrouwen, om te veinzen, tot hier toe te weinig gezegd, offchoon daar aan eene bijzondere Af deeling, in eene Charaéler-fchets der Vrouwen, behoorde te worden beneed. Maar bij vervolg zullen zonderlinge verfchijnzelen van dit Vrouwelijk gebrek opengelegd worden. Zie bier voorloopig het oordeel van ééne mijner doorzichtigfte Vriendinnen omtrent de kunst der Vrouwen in het veinzen, het geeu elk verfiandig

Le-