is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oost- en West Indische post

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

en wedergeevinge in dezelve bevat, nog geen plaat? gehad hebben, térftönd de nood/ge beveelen te zullen afvaardigen, ten einde- 'er geene de minfte vertraging in het ter uitvoer brengen der fchikkingen overblijven. En dit geeft ons hoop, dat alie questien van afïland, welke voor of na de ratificatie van de Preliminairen mogten opgekomen zijn, zullen benomen, en elk in zijne bezittingen zal lierfteld worden.

Art. 10. De vjederzijdfche belofte van nakoming van alle de opgenoemde Articulen niet alleen, maar ook de guarantie daar van , voegen wij bij onze voorgaande aanmerkingen op het eerfte Articul, en begrijpen, dat, zo lang elke Partij de uitlegger van zijn eigen woorden blijft, den fterkften over den zwakften altoos zegepraalt, en dus de wet voor-

fchrijft. ■

Art ii. Bepalende de plegtige ratificatie en de tijd tot wederzijdfche uitwisfeling, mitsgadeis. de tecketóng zelve, overeenkomftig de wijze van alie Vreedens- Tractaa-en ingerigt en befiootcn.

Maar omtrent het afzonderlijk Articul bij dat Tractaat gevoegt, over de befchrijving van hetzelve in de Franfche taal, is het zeer( o;-merkelijk, dat hetzelve door eene nadere verklaaring en bevestiging van de kragt en deugdelijkheid heeft moeten geteekent worden ; dit hebben wij 'er ten minften van , dat de na tie zich kan herinneren, dat 'er eene Vree de tusfehen ons en den trotfehen Engelscliman te Parijs geBooten is, niet tegenftaaude het Luipaard den Leeuw op eenen anderen territoir, en buiten het oog en to#H 2