Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 232)

pei5, waar door het te vreezen is, dat deeze laatsten zig in dc noodzaakeh'ikheid zullen hebben gebracht gezien, om, re ittfe&.a, met de broek op 't hoofd, of onverfigter zaake te huiswaards tc keeren.

En ik herhaale 't hierom nogmaals, dat deeze Expeditie j al te ligtvaardig», al te onbezonnen is aan-gelegt, zonder genoegzaame macht , en dat teegen eenen vijand, die, gelijk men zegt, geen kat is om zonder handfehoenen aan te vatten, of hij zal ons deerlijk krabben en bijten, zoo dar de Cmopagniè 'er gevoel van zal hebben.

Tot flot van dit mijn Dag-register, moet ik, na eene optelling van veele kwade zaken, ook nog iets goeds aanvoeren , hier in beftaande , dat, de kundige cn Arbeizaame, . ;—. Heer van der Burgh,

zijne nieuw verkregene eere-posten , en vooral die van Pnefident van Schepenen, met den meesten luijs-

ter, en vrucht; en tot ongemeen genoegen

van ©ordeeikundige weidenkenden waarneemt.

Veele misbruiken worden afgefchaft- - Veele kwade gewoontens, verbetert, Vooral omtrent

de zogenaamde Top-banen der Chineefen. De

goede Burgcrije word door hem geraainteneert. — Had men veele zulke Regenten in Indie, die zo dagten, en dceden, het beftuur van zaken zou, althands daar, op eenen bceteren, en anderen voet, gefchocid zijn.

Zo ik gereed kan komen , zal ik , met het Retour Schip Prins Hendrik, of anders, met de aanflaande eerfte bezending , dit mijn Dag-register vervolgen ,• — aan ftof zal het dog niet manqueeren. Claudite jam rivos, pueri, fat prata biherunt. Ik noem mij

Jaccatra. B. V. C.

Den 10 Febr. 1784.

P. S. Ik verlang zeer naar het Esquader Oorlogsschepen , .onder van Braam ; dit zal ook weer een grote bril op den neus der Indifche grootheid weezen.

Te Utrecht, by J. M. van VLOTEN, en alom de meeste iioekvarkoopets a i*. ltuiv.

Sluiten