Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

OOST- en WEST-INDISCPIË

P O S T.

Ëxtra No. 27.

o f

A A N H A N G Z Ë t

tót de Ordinaire Nommers. 1785.

rj-i ■ - ■

i oen wij het genoegen hadden met den aanvang Van het afgeloopen Schrikkeljaar 1784, dit tijdfchrift, ten beste vonr dc Cvlgnjën , en Coloristen te beginnen, en met eene, daar toe gepaste, Voorreeden onze Leezers te gemoct te komen , bij het éèrite blad , van het reeds afgehandeld Deel , bchefzende, Consideratien , over de critique toeft-and , der Colonien , met de Bijlaag en , . zo heeft den Schrijver zeeker niet kunnen voorllcllen, voor zich, m zijnen taak, zo wel gerëusfeert te zuilen hebben , als wij , met genoegen , tot hccJen ondervinden. Dan, aan de eene kant , wierd er met leedweezèn vernoomch dat het oogmerk , en den arbeid van dit tijdfchrift, geene genoegzaame begunBigers, cn dus ook, bij onze braave Landgenooien , niét veel aftrek vond , dog waar vaa dc

"' : ;' . ' D \l

Sluiten