is toegevoegd aan je favorieten.

De Oost- en West Indische post

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 331 )

terwijl volkomen onder de plak is,met alle befchikkin-

ge moet genoegen neemen. r

- De planter zal niet meerder geexponeert zijn, das zijne wisfels zullen geprotefteert worden, en rccam.» biurn van dien, tot vijf en twintig pCt., te moeten voldoen, alzoo wanneer men eenig redres, mogte zien gebeuren, dat God gave! als dan den fchipperen Carga met zijne goederen, of Gelderen in de hand zijne Negotie tegens inruilling der producten zü reguleeren. ,

Den planter zal al verder ontheven worden van de verpligting en recommendatie om in dit of dat fchip te moeten laaden, en waar van de vragt NB. door d^ reeders gereguleerd is , en dan nog evenwel, of die fcheepen in een favorabel zaizoen vertrekken, en of dus de asfurantie hoog of laag is, kortom hij zal planter en Landbouwer zijn, meester worden om wanneer de interesfen prompt voldoet;, en zijn effect tot ftandbrengd met zijne eijgen goed te doen na goedvin? den, en niet na de willekeur van anderen: zie daar, wel Edele Gr. A. Heeren! hetgeen pligtshalven ver-, meent hebben ter Confideratie van hoogatderzelver voorziening te moeten brengen, niet twijlfelcndc of der zeiver altoos doorftralende attentie, en nooit ophoudende voorziening zal zig op deeze materie ver-, dubbelen, en bezeffen dat de nood prangt, en het water reeds als aan de lippen is, en dus meer dan tijd is-, dat middelen bedagt worden, waar dqor.de ver-, nietiging der Colonie worde voo rgekomenx en hes; Q qs