Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 55* )

Welk na aftrek der tiende quam op 27. Rds. de ö; mudden.

Van de ordinaire witte wijn was zë 40 Rds. dé Legger, mits betaalende 3 Rds. vatgeld voor ieder

Legger, die de Patrouille wagt pasfeerde.

Door dien men toen ook de hondertponden yzer bij de Compagnie kon kopen voor 5 Rds., en dé Hoed fteenkolen voor 13 Rds. en dat de Landman al het graan en den wijn, dien hij won ^ koude leveren , is de landbouw zoo zeer toegenomen, dat delakte van de Hoofdplaats tot aan de Stellenbosfche en drakenffijnfche Bergen en verder op geheel is bezet geworden, en men zig over dat gebergte in het Land van waveren en langs de brede

Rivier heeft uitgebreid.

Sehoon nu bij den komst van den generaal van Imhof aan de Caap de Prijs van de Tarwe met overleg der Burger Heemraden is vermindert op ƒ8 petmud, die der overige granen na rato, en dergemeene witte wijne op 30 Rds. onder betaling der voorsz^ tiende en vatgeld; hebben de Ingezetenen zig egter deze vermindering getroost, door dien hen beloofd wierd, dat zij al het geene zij wonnen, zouden kunnen leveren, gelijk dit dan ook eenige Jaaren heeft geduurt, en de Colonie verder in haaren welvaart is toegenomen.

Te Utfecht, bij J. M. van VLOTEN, en alom bij de meeste-Boekverkoopers Wi\ ftiüv*

Sluiten