is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oost- en West Indische post

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

ten, hier te lande, en in de Indien, uit een bc„ noemd drietal, of uit een of meer voorgeftelde ,, perfoonen vervullen. Voorts zou hij, met voor„ kennis van de bewindhebberen en beëeetigde hoofd„ deelgenooten, ordre Hellen op de huishouding der „ maatfchappij , op 't bellier der zaaken in de In„ diën, en bijzonderlijk, op (*) de verfterking en

toos zeeker, welke lievelingen , het een of ander, hebben moesten. Teiwijl ten overvloede de Stadhouder, hier door gelegenheid kreeg, om den een of ander regent — of ariftocraat een brokje toeteduwen, waar door deze, uit kragte van wedervergoeding , door niets andeis, als hem in zijne willekeur cn heerzugt, den teugel te laaten vieren, ten kosten van 's voiks algemeen belang, aan zijne veipligting voor genotcne gunst, en preferentie voor hem, en de zijnen, beantwoorden kost —O overheerlijke opofferingen !!!

(*) Dit een en ander gaf in dien tijd , en geeft als nog, een zeer groten roem, vertrouwen, en achting, voor het voedzel van de maatfchappij in het gemeen, en voor de refpeftive kamers, en bewindhebbers in het bijzonder — en geen wonder, dat de oost en west voor den laatHen oorlog niet beter verfterkt, en toen de vijand daar was, ook niet beeter verdeedigt is geworden; daar, het contrariea aldaar plaats gevonden hebbende, den Stadhouder, juist om dat hij van weegen den Staat ook de uitvoerende magt in handen heeft gehad, en zo fchandelijk gebruik daar van gemaakt heeft, dat zijne vrienden hem hebben moeten verdenken van kvraade trouw ■— of onkunde —«- of misleiding; ia