is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oost- en West Indische post

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a5i )

Vooïjeerd , het zij van Batavia , van Ceijion-, of van de Caap. de wimpel * het gezag, en Commando zal voeren, en alle opkoomende gefchillen en oncenigheeden in de vloot decideeren; wanneer men zig ook wel verzekerd kan houden, dat de pasfngiêrs, de vreemdelingen , en het zeevaafend volk, ordentelijker , en edelmoediger op dié fcheepen behandeld, en de Commercie Vnn onze maatfchappij geëerbiedigd zal worden. Terwijl , iefféns eene vatte bepaling boven de oude orders moest weezen, dat namelijk : de eerfte Bezending van Batavia , Ceijion, eh Bengalen , in het laatst van October, üijterlijk, moest vertrekken, en de tweede Bezending in het begin van Januarij, of" üijterlijk den 6 dito, om dat dan ook, het eerftefmaldeel van de Caap met pms Maart üijterlijk, geconjungeerd met die van Ceijion, en Bengalen ■ erf het rweede fmaldeel van dezelve , waaronder de Chineefche fcheepen ook behooren, en aan de Caap alle prefent kunnen zijn, allerlaatst met Pra* Meij , van daar , de reize na Nederland konden aanneemen* en wij gelukkiger, en meer geconjungeerd, in i vloten , onder Escorte, elk va« maar een Schip , of fregat, door het volle genot van de pasfaatwinden, en in het best faizoen, onze Nederlandfche havens te bereiken, zonder evenwel na enkelde Scheepen, die, uijt een toevallige oorzaak, te lang mogten weg blijven , of in extraordinaire gelegendheeden , van een voorzeilder , of naeijlder,