Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 457 )

dige belooninge aan de eene, en welverdiende ftraf-

fe aan de andere kant, mag behoude blijven.

mitsg. door prompte voorzieninge en het tegengaan van de willekeurige Regeringsforme in Indien, hare dienaaren (*) aan temoedigen, om aldaar in het land te blijven s en veilig onder de wetten van een geregelde Politie, en toevlugt tot eene onpartijdige Juftitie , de Compagnie aldaar trouw, en eerlijk te kunnen bedienen, of als Burgers cordaat, en zonder aanzien van perzoon ,tot het welzijn van de Maatfchappij te kunnnen medewerken. Terwijl dit zeker is , dat 20 lang dc Compagnie Geextecrd , heeft , met ons weeten en inzien van tijden, en omftandigheden, nog nooit zo veele dienaaren > en Burgers het land aldaar verlaaten hebbeh , of thuisgevaren zijn, als z edert z a 3. Jaaren, of liever zedert het ongelukkig beflier van de heer Gouverneur Generaal Alting, daar volgens eene echte lijft der Repatrieerendé Perfoonen in den Jaare 1784 van Batavia, het getal der uit Indien na het Vaderland, vertrokkene Paffagiers, beliepen op 101. perzoonen. En hoe zeer daar onder Vrouwen cn Kinderen gerekend zijn, evenwel bedraagen de effectiv* dienaaren, en Burgers, alleen omtrent 40. ftuks. Voegt daar bij, die van den Jare 1781. 82 en 83, dan zal men bevinden,

(*) Onder andere mishandelinge , en onwettige afzetting .errinrreren wy ons ook , die van den gewezen Refident van Palembang, de Heer van Campen , die dan o p genoodzaakt is geweest, met voorfchrijvens van de Indifehe Regeering, herwaards te Repatrieeren, en thans wel verdiend in aanmerking te komen by de Compagnie, ais een eerlyk, en kundig man zynde. En zo, ineer anders ongelukkige dog vervolgde dienaaren.

Y y 3

Sluiten