Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35 DE GELUKKIGE INVAL,

u4 G T S T E T O O N E E L. JULIA, DOORTJE, L I Z E T T E. JULIA.

w at komt gy my berichten, Lizette?

LIZET TE.

Myne freule doet u zeer vrindelyk groeten, en weten, dat zy heden avond by den heer Waldenau zal foupéren; zy hoopt de eer te hebben, u ook daar te zullen vinden.

JULIA.

Het zal my veel eer zyn. Waarfchynelyk heeft de heer Erdmund haar daartoe overgehaald?

LIZETTE,

Ik geloof zulks, genadige freule! hy was, ten minste, dezen nademiddag by ons.

JULIA,

Ik verzoek u myne groete wederkeerig te doen, cn ik hoop van de party te zyn. (Zy gaat tos aan de deur, en roept van daar te rug.) Zeg ook, dat het my aangenaam zal zyn, indien wy wat vroeg by elkander komen. (Lizette neigt, en Julia vertrekt?)

NE-

Sluiten