is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

DERDE STUK.

N. XXVII. 23 Maart 178a. Ann de Nederlandfche Sexe. In hoe verre onze Vrouwen behoren deel te neemen en ondcrf.i.uden te worden over de publieke zaken; en van het belang dat de Schryvers hebben om zich aan dezelven te vervoegen. De O. N. P. verheugt zich de eerfte te zyn die_ daarvan een voorbeeld geeft. BI. I. Advenitt, qui vettra , diei, tnutiebribui armit Verba redarguerit.

ViRGrr,.

ft. XXVIII. 30. Maart 1782. Brief aan D". Blank , Predikant te Utrecht, waar by beweezen wordt dat het niet de zoogenaamde Engelschgezinde, maar de tegengeftelde Franschgezinde en Amiierdamsgezinde Gefchriften zyn, die ftrekken tot oproer en huon van den Souverein. BI, 29. Qui docent alias, meatiri non debent.

Aristot.

N. XXIX. 6. April 178a. Vervolg van N. XXVIII. BI. 55.

N. XXX. 13. April 1782. Vervolg en Slot vau R XXIX. BL 79-

* S N»