is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDERWETSE NEDERLANDSCHE

PATRIOT.

N°. XXXVI i.

Ö femper inertes Tyrrhcni, qu<s tauta animis ignavia venit? Fümina palantes agit, atque hzcagmina veriii.'X*)

Virg. Ma. XI.

Wy hebben van tyd tot tyd aan 't eind onzer blaadjens met een woord gewag gemaakt en onze Leezers aangepreezen zulke gefchriften, waarop wy dachten dat de aandacht van het Publiek verdiende gevestigd te worden; maar hier hebben wy 't altyd by gelaten, en geene uittrekfels uit die Gefchriften gegeeven. Wy zyn ook niet van voorneemen in 't vervolg anders te handelen ; ons blaadjen is geen Journaal, en het ontbreekt ons aan geene ftof, dat wy onze Leezers met den

ar-

(*) Een' vrtuiv treedt voor, en Jluit de half verflage» benden,

En doet den kant dei krygs ten voordcel van ons wenden* 'III. Stuk. V