Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de OOSTINDIEN. *3

word, Wijl de geheele tusfchenliggende ftreek zo vlak is, dat ik geloof, dat men te vergeefs van het teken, welk te Oliënde den vloed aanwijst, tot aan de ftad twee voet rijzing zou zoeken. De goederen der kerk beantwoorden aan haar uiterlijk aanzien, aangezien zij door eene groote menigte prieftcrlijke kleinigheden, fraaije graf- en gedenktekens verrijkt en verfierd is. Wat het eerfte betreft, het gewaad van thoma s a becket, van wien ik in mijnen vorigen brief gewag gemaakt heb, maakt een gedeelte uit der merkwaerdigheden, die in deze kerk bewaard worden. Deze woedende en onbuigzaame bedrieger was aartsbisfchop van Canterbury, en zijne pogingen om den koning zo wel, als het volk van Engelland tot flaaven en aan den paus cijnsbaar te maken, hebben hem den naam van heilig verworven, en zijnen klederen de eervolle bewaring verfchaft, die ik vermeld heb. Maar om den geest en der fcherpzinnigheid van de heilige vaders, die zig zo lang afgefloofd hebben met dezelven te bewaren, voldoening te doen bekomen, moet ik herinneren, dat zij met diamanten of andere pragtige fteenen bezet zijn, of «en minften waren. Denklijk hebben eenigen van de veele priefters, die zedert eeuwen de bewaring van deze heilige overblijfzels hadden, wijzer dan de overigen gedagt, dat, in de kerken te B 4 hg-

Sluiten