is toegevoegd aan uw favorieten.

Landreize naar de Oostindiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. LANDREIZE

X. BRIEF.

M aar eer ik de Nederlanden verlaat, moet ik u mijne aanmerkingen over het land en deszelfs inwoners mededelen, het welk ik, zondereenen onverfchoonlijken misflag te begaan, niet kan nalaten , wijl ik; reeds zo bijzonder omftandig in zaaken van minder belang tegen het oogmerk van mijn ontwerp geweest ben.

Schoon het bijzondere in de oogen van eenen zedenwijsgeer bijna in het geheel geen bemerking verdient en tot de eigenlijke beoefening van den mensch behoort, denk-ik egter, dat het in de befchrijving van een volk niet ten eenemaale onnodig is, tevens in het bijzondere van hetzelve te treden; dewijl men dan zal vinden, dat tusfchen den perfoon en de ziel des menfchen eene grooter gelijkheid plaats heeft, dan men gemeenlijk waarneemt. Zo is de levendigfte opgewektheid, de onvermoeidfte werkzaamheid, het ongeftadig en grilziek karakter der Franfchen in den natuurlijken aart van een ieder fterk afgebeeld. Op dezelfde wijze geeft het fterk, vet, grofenwanftallig lichaam der Nederlanders genoegzaam de

$ :ina j- -»3 ge-