is toegevoegd aan uw favorieten.

Landreize naar de Oostindiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de ÖOSTINDIEN. ff

ondanks dk alles, de pagters in het algemeen zeer arm; men vind-weinig rijken of vermogenden, gelijk den middenftand dezer klasfe van lieden in Engelland. Het ontbreekt hun aan groote aanmoediging tot vlijt en naerlligheid — zekerheid des eigendoms: zij kunnen van het bezit hunner landerijen weggerukt worden en zijn aan plundering bloot gefield, wanneer eenen monarch hét goed vind, oorlog te voeren.

XI. BRIEF.

>-sg ia as^iteironsjj pv\. 'j:ifnr." r;,i .nKhasq

D

e tijd van mijn vertrek van Brusfel naderende, voelde ik al de bittere gewaarwordingen, met welken ik Londen verliet, in eenig opzigt vernieuwen. Het geluk, den generaal lockhead te ontmoeten, had mij eene kort durende tusfchenpozing verfchaft; maar nu zou ik mij aan een onbekend land alleen aanvertrouwen , zonder het vooruitzigt te hebben, van aan deze zijde van Indien eenen vriend te vinden, die mij in mijne bekommering kon trooflen of mijne fmert vérzagten. Na dat ik van Brusfel zo veel gezien had, als tijd en omflandigheden het mij toelie-

ten,