Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 , LANDRËIZÉ

telooze gedraging niet Hijgen, als deze gewóónte, waarop ik doele.

De venetiaanfche mannen zijn wél gemaakt met fchoone trekken in het aangezigt; de vrouwen wél gevormd, fraai, en gelijk men zegt, geestig; maar ik voerde in mijnbinnenfte iets om, dat mij elk voorwerp haarer bekoorlijkheden ontroofde, en ik kan met hAMlêt zeggen, de mannen behaagden mij niet en de vrouwen ook niet; met één woord, noch al de fchoonheden en merkwaerdigheden van dezen oord, noch af de vermaaken, die zig den vreemdling aanbieden, en hem aanlokken, om er in te delen, noch al de betoverende oogen der vrouwen konden mijnen geest niet uit zijne zwaarmoedigheid trekken of mijne aandagt vestigen. — Ik was Venetiën reeds moede, toen ik er nog nauwlijks eenige uuren was geweest, en hadbefloten, de eer^ fte gelegenheid , die zig tot mijn vertrek aanbood , gretig waartencmen. , Ik had bij mij zeiven een ontwerp gemaakt, om mijne reis op Latachea, eene aanmerklijk» zeehaven in Sirië, te nemen, en vervolgens naar Aleppo te gaan; wijl hier eene groote oollerfche markt is, hoopte ik eene gelegendheid te vinden qmfpoedig of ten minlten zeker met eene karavaan naar Basfora door de woestijn te komen. Ik twijfelde bijna in het geheel niet, in eene der vene-

tharj»

Sluiten