Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. i. *

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke een ieder vrijheid gelaaten wordt * op zijn eigen grond te j a agen , en in wateren, hem in bijzonder eigendom coebehoorende, te visscHEN. Gearrefleerd den 26. Januari] 1795- Het eer' fie Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Dj provisioneels representanten van het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Salut: doen te weeten; dat hoe zeer uit de van onzent wegen afgekondigde verklaaring van de Rechten van den Mensch en Burger van zelve voortvloeit, dat een ieder het recht heeft om op zijn eigen Grond te mogen Jaagen, zoo wel als te Visfchen in Wateren, hem in bijzonder eigendom toebehoorende; wij echter tot wegneeming van alle onzekerheid des aangaande gemeend hebben nader expresfelijk te moeten verklaaren, gelijk verklaard wordt bij deeze, dat een ieder Mensch het

recht

Sluiten