Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLLEDIGE VERZAMELING

der.

PUBLI CATIEN

van de

:onstitueerende vergadering

in het

wetgeevend lighaam

der

bataafsche republiek:

van 22. januarij tot ii. jun1j 1793. het vierde jaar der bataafsche vrijheid.

EERSTE DEEL,

Strekkende ten onmiddelijken vervelge der Volledige Verzameling van Publicatien zoo van de Provifioneele Reprefentanten van het Folk van Holland en der Staaten Generaal, ah van die van het Provintiaal Beftuur en Provintiaal Committé van Holland, en der Nationaale Vergadering, reprefentee~ rende het Folk van Nederland, federt het begin der Revolutie in 1795. tot den 21. Januarij 1798. ingeflooten; en van dezelve uitmaakende het

jt G T S T E DEEL.

Bevattende n°. t. tot n°. 49- *

Te L E r D & N hij

herdingh en du mortier.

mdccxcviii.

Sluiten