Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. C[V.

GELIJK HEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE van het pjffi

uitvoerend bewind der ba"

taafsche republiek, behelzende het verkenen van pardoi* wegens begaane desertie, en middelen om dezelve, zoo veel mogelijk, Voor het vervolg, tegencegaan en voert omen. Gearrefteerd den 2a. Junij 1799. Het vijfde Jaar dcf Bataaffche Vrijheid.

Het uitvoerend brwtnd' dhr bataat»

schk republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaara, op de wijze, bij de Staatsregeling voorgeichreeven, overwoogén nebbende, dat in een tijd, dat hetzelve Vertegenwoordigend 3 .i^hnntn, ingevolge den voorflag van gemelde Uitvoerend Bewind, heefc geoordeeld, dat 's Lands Magt moest worden verfterkt, alle middelen, welke ftrekken, ten einde zij, die zich in 's Lands Dienst hebben begeeven, zich aan de'door hem aangegaane verpligting niet onttrekken, mee den meesien fpoed moeten worden werkftellig gemaakt,;

'Dat alle middelen, welke dienftig zijn om rnisdaa* den moeilijk te maaken, en de ontdekking der Schuldigen re bevorderen, niet alleen ftrekken tot bereiking Van het voör de Maatfchappij nuttig- einde pl dat die miidaaden worden geftraft, maar ook tot het niet min» der heilzaam oogmerk, dat menfehen van het pleegen derzelven worden terug gehouden;

Dat het de pligt is van alle Geconftituëerde Mag»

ten,

Sluiten