is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

boek

X

Hoofdft. na C. G. Jaar 251. tot 284.

j ( s »

5 5 i

5!

5:

5! 5! 5? 5? 55 5? 55 55 55 55 55 5? 55

19^ KERKELIJKE

den reinen alles rein is. Dat de befnijdenis op den achtften dag geleideden moest, zulks was tot een voorbeeld geweest van den dag der Opftanding van christus, door wien wij eene geestelijke befnijdenis ontvangen hebben. Voorts befluiten zij hunnen Brief met deze aanmerklijke woorden, in welke veen de leere der Erfzonde uitdruklijk meenen te leien, hetwelk nogthans voor anderen niet zoo klaar s. Wij geven de woorden zelve, opdat de*Lezer 'ordeele: „ Voor het overige, indien iet de men, fchen kan hinderen in het verkrijgen der genade, , zouden grover zonden de volwasfenen en bejaar, den meer hinderen kunnen. Voorts, indien ook , aan de zwaarfte zondaren, die te voren veel tegen , God gezondigd hebben, als zij naderhand geloven , de vergeving der zonden gefchonken , en niemand van den Doop en genade Gods, (die voor allen barmhartig, goedertieren, en genadig is,) geweerd wordt; hoe veel meer moet geen kind geweerd worden, hetwelk, eerst geboren zijnde, niet gezondigd heeft, dan alleen dat het, naar adam, (fecundmn Adam,) vleeschlijk geboren , de fmet der oude dood, ( der iterflijkheid , ) in zijne eerfte geboorte deelachtig is ? ( contagium mortis antiquae prima nativitate contraxitf) Het kind komt des te ligter tot het ontvangen van de vergeving der zonden, omdat aan hetzelve niet zijne eigene, maar eens anders zonden vergeven worden, (non propria, fed aliena peccata.) Hetwelk alzoo diet omtrent allen in

„ acht