is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 439

na zijnen tijd kunnen uitblijven (*). Bij het einde der 6,000 jaaren, zal de Antichrist overwonnen, en met zijnen aanhang ter ftraffe veroordeeld worden, dan zal de eerfte opftanding uit de dooden plaats hebben van alle Christenen, en die den waaren Godsdienst gekend hebben; welke geoordeeld zullen worden , maar de anderen niet, alzoo zij reeds veroordeeld zijn, en met onuitbluschbaar vuur geftraft zullen worden , maar ook, „ als God de recht„ vaardigen zal geoordeeld hebben, zal hij ook. hen „ door vuur beproeven. Dan zullen zij, wier zon„ den in gewigt of getal overwegen, door het vuui „ gezengd en gebrand worden, maar zij, die eent „ volle gerechtigheid en rijpe deugd heeft gezouter „ (incoxerit,) zullen dit vuur niet voelen, wan „ zij hebben iet van God in zich, hetwelk de krach „ des vuurs afweert en verdrijft." (f) De zielei worden dus niet terftond geoordeeld, maar blijven tot den tijd der eerfte opftanding, in eene algemee ne bewaarplaats. Bij dc eerfte opftanding gaan d vrijgefproken rechtvaardigen tot het eeuwig zalig 1< ven over, de anderen kceren naa die verblijfplaat terug, waar de Godlozen het laatfte oordeel de verdoemenis verwachten. De laatfte iooo jaaren zu len het Rijk van den messias wezen, hetwelk lac tantius als eene Gouden eeuw befchrijft. Na d: iooo jaaren, zal de gebonden Vorst der booze Gee: ten ontbonden worden, en zich met dc Heidene tegen de Heilige Stad opmaken, maar God zal zi

n<

(*) Libr. VII. Cap. 25.

(t) Libr, VII. Cap. 21. Sect. 6.

Ee 4

II

BOEK

XII

Hoofdft. na C. G. Jaar 284. tot 312.

medeverbondenis.

1 »

s r

e n

i-

u