Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over hei' PHLOGISTON. 15

vcreenigd, welke dus nodig heeftin beweging gebragt, ontbonden, en van een gefcheiden te worden, om het eigenlijk Vuur te voorfchijn te doen komen.

§. IX.

Dit gevoelen van Stahl, offchoon in den beginne wel ecnige tegenkantingen ontmoetende, is echter, na dat het zelve meer en meer algemeen bekend geworden is , door genoegzaam alle, ten minden door verre de meefte latere Scheikundigen, als volkomen zeker, aangenomen , gelijk zulks aan ijder, in de fchriften der Scheikundigen van de voorige en deeze Eeuw niet onervaren, overvloedig bekend is, en dus zou het nutteloos zijn, een aantal aanhalingen uit Scheikundige Schrijvers , die na Stahl geleefd , en over het Phlogiston gefchreeven, of daar van, ter verklaring der Scheikundige' verfchijnzelen, gebruik gemaakt hebben, hier in het breede op te geven. Liefst wil ik mij derhalven nog een weinig bezig houden, met der zulken gevoelens en gedagten over het Phlogiston op te geven, welke van dat van Stahl, en deszelfs flipte Navolgers, rueer of min verfc billen.

, ■ §• X.

Sluiten